Wednesday, 17 October 2012

ಸ್ನೇಹಕ್ಕೊಂದು ಸಲಾಂ............


ಮೊದಲ ನೊಟ...ಮೆಲ್ಲ ನಗು...ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾತು....ನಂತರ ನೀರಾಳ ಮನೋಭಾವ.. ಹೀಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆ..ನಂತರದ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳೆತಿಯರು
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ..ಸ್ನೇಹ ಎಂಬುದು ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ನೀ ಅವಳ/ಅವನ ಜೊತೆ ಅಟ ಅಡಿಕೊ.. ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತರೆ... ಏನು ತಿಳಿಯದ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ... ಮೊದಲು ಕಲಿಯುವುದು...ಸ್ನೇಹವನ್ನ...
ಸ್ನೇಹ ಒಂದು ಮಧುರ..ಬಾಂದವ್ಯ...
ಏನು ತಿಳಿಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ...ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮೂಡುವ ಸುಂದರ..ಭಾವನೆ....
ಮಾನವ ಒಬ್ಬ ಭಾವ ಜೀವಿ,ಸಂಘ ಜೀವಿ...
ಬಲು ಬೇಗ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ...ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ..  ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೆ...ಮೂಡುವ ಸ್ನೇಹ ಏಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ, ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಗೋದು.. ನಾವು ಪ್ರೌಢರಾದಗ..
ನಿಜ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ನೇಹಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರ ಸುಮಧುರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ...
ಹೆತ್ತವರೆ ಏಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಾವು...ಏಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ..ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ.. ಮನೋ ಭಾವನೆಗಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಹೇಳಿ?
ಅಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ವ, ಫ಼್ರೆಂಡ್ಸ್..... ಆಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ. ಮುಖ್ಯವಾದ್ರು... ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸುಖ,ದುಃಖಗಳ್ಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೊ...ಒಂದೆ ಒಂದು ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತ/ತೆ.
ಯುಗ ಯುಗಗಳೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.... ಅದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.....
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬದಲಾಗುತ್ತರೆ ಹೊರೆತು ಸ್ನೇಹ ಅಲ್ಲ....
ಹಾಗೆ ನಾವುಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತೆವೆ..ವಿವಿಧ ಮನೊಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು...ಹೊಸಬಗೆಯ..ಮತು, ಅಭಿರುಚಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಲಿಯುತ್ತ..ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ..ಸ್ನೇಹದ ಪಯಣವ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೆವೆ....ಹೀಗೆ ಸಾಗುವ ಬಾಳಾ ದಾರಿಯಲಿ... ಕೆಲುವರು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತರೆ.....
ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳೆ....ಮರೆಯದ ನೂರು ನೆನಪುಗಳು....
ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಕ್ಷಣ... ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತದೆ... ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ್ಳನ್ನ ಯಾವ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳುತ್ತಿವಿ.. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ್ಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತರೆ...
ಬೇಸರದ ಮನಸಿಗೆ..ಸಾಂತ್ವನದ ಮತುಗಳಿಂದ ಮನಸಿನ..ಗೊಂದಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತರೆ....
ನಿಮಗೆ ಗೂತ್ತಿರಬಹುದು...ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಯಾವುದೆ ವಿಷಯನ ಮೊದಲು ಬಂದು ಹೇಳುವುದೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಿ..... ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಜೊತೆಗರ/ಗರ್ತಿ ಅಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತರೆ.. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ...
ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಹೆಜ್ಜೆನು ಸವಿದಂತೆ..ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಜ....
ಅದ್ರೆ ... ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ..ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು...
ನಿಜವದ ಸ್ನೇಹಿತ....ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗುರುವಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ದಿಹೆಳುತ್ತನೆ, ತಂದೆಯಂತೆ..ದಂಡಿಸುತ್ತನೆ...ತಾಯಿಂತೆ..ಮಮತೆ ತೊರಿಸುತ್ತನ್ನೆ..ತಮ್ಮ,ತಂಗಿಯಂತೆ ತರಲೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತನೆ..
ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ...ರಕ್ತ ಸಂಭಂದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತನೆ..  
ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೊರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬೆರೆತು..ಸ್ನೇಹ,ಸಂತೋಷ,ಸುಖ,ದುಃಖ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗೋಣ...
ನಿಶ್ಕಲ್ಮಷವಿಲ್ಲದ ಸ್ನೇಹವೆ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಸಾಟಿ.....

ಅಂದು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇವು. ಅದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ ಇಂದು ಮತ್ಯಾರೋ ನಮಗೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳು ಹೊಸ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿರುವವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತಹ ಅವರನ್ನು ನಾವುಗಳು ಏನೂ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ, ಅವಕಾಶದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಹಳತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಬದುಕಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮರೆಯದ ನೆನಪಾಗಿರಲಿ... ಈ ಸ್ನೇಹಲೋಕ ವಿಚಿತ್ರ... ರೀ... ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ, ಸಿರಿತನ, ಬಡತನ ಇವೆಲ್ಲವ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ...ಗೆಳೆತನವೆ...ಸರಿ ಸಾಟಿ... ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ.. ಏಷ್ಟೊ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಗಿಂತ ಆಪ್ತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತರೆ.ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು.. ಕೊನೆಯುಸಿರಿರೊವರೆಗು... ಸ್ನೇಹಿತರ ಹುಡುಕಟದಲ್ಲೆ.. ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತನೆ..... ಒಂದು ಮಗು ತಾನು ಬೆಳೆದು ಹದಿಹರೆಯದ ಹಂತ ತಲುಪಿದಗಲೆ... ಸ್ನೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಿಳಿಯುವುದು..ಸ್ನೇಹ ಏಂಬುದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೆ ಬದುಕು ಕಲಿಸುವ..ಪಾಠ...
ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ.... ಸ್ನೇಹ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ....
ನನ್ನ ಬಾಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ...ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ.... ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು....

ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ...ಕೈ ಕೊಡದೆ... ಸಂತಸದಲ್ಲಿ... ಭಾಗಿಯಗಿ..... ಸುಖ ದುಃಖವ ಅರಿತು... ಬೆರೆವ....
ಓ ಮೈ ಫ಼್ರೆಂಡ್....ಕಣ್ಣ...ಕಂಬನಿಯ...ಓರೆಸುವ....ಸ್ನೇಹಿತ....
ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವಿದು ಇರಲಿ ಶಾಶ್ವತ......

ಸ್ನೇಹ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಗಳ ಆಚೆಗಿರುವ...ಸಂಬಂಧ.....
ಈ ಸ್ನೇಹ.........
                                


ಭಾವಜೀವಿ..
* ಅಮ್ಮು*

No comments:

Post a Comment